3

WAT DOET STODA

Stoda is een jong, fris en slagvaardig adviesbureau in Noord-Nederland gespecialiseerd in planningsvraagstukken en logistieke procesverbeteringen.

Als geen ander kunnen wij u helpen bij de Sales & Operations planning, het optimaal afstemmen van vraag en aanbod van uw producten of het initiëren van verbeteringen in uw proces.

INZETBAAR ALS

U kunt Stoda inzetten op interim- of projectbasis als bijvoorbeeld planner, supply chain coördinator, beleidsadviseur, projectleider of procesadviseur bij organisaties in de logistieke, industriële of dienstverlenende branche.

Twee diensten

Stoda levert twee logistieke diensten. De diensten kunnen los van elkaar worden ingezet, maar kunnen ook juist versterkend werken wanneer beide aspecten worden belicht! Onze werkwijze is pragmatisch, resultaatgericht en verbindend. Wij denken met u mee en adviseren over verbetermogelijkheden binnen uw proces.

Stoda werkt van A – Z samen met u om een breed gedragen optimalisatie voor planning of proces te bedenken en te realiseren.

  • Planning

    Opstellen, uitrollen en monitoren van een (geavanceerde) sales & operationplanning (S&OP) binnen een supply chain keten.

  • Procesverbetering

    Uitvoeren en initiëren van verbetertrajecten in uw bedrijfsprocessen.

Planningscasuïstiek op een internationaal congres

Begin september 2014 heeft Antje Stoepker op het internationale European Congres on Donor Health and Management in Den Haag een presentatie gegeven over de landelijke planning van de bloedvoorziening in Nederland. Zij heeft dit in de afgelopen jaren opgezet en vorm gegeven. Het ging hierbij om een vertaalslag van 4 regionale planningen naar 1 landelijke planning van bloed en bloedproducten. Dit is redelijk uniek in de wereld! Deze presentatie is daarom goed ontvangen en heeft belangstelling opgewekt bij diverse buitenlandse bloedbanken.

De gegeven presentatie vindt u hier.

Een uitwerking van deze case is terug te vinden op de pagina portfolio